EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

DYŻUR POLICJANTA

Informujemy, że od 6 czerwca 2022 roku w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”, w każdy I-szy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00 będzie odbywał się dyżur Policjanta w celu pomocy dla naszych mieszkańców.

PROŚBA

Mieszkańcy, którzy nie korzystają z papierowej wersji książeczek do wpłat czynszowych, proszeni są o złożenie rezygnacji w formie telefonicznej lub drogą mailową.

Informacja ws. funkcjonowania administracji Spółdzielni

Informujemy, iż od dnia 03.03.2022r w Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Jarem” w Elblągu zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klienta. Jednocześnie przypominamy, iż każda osoba wchodząca do Spółdzielni jest zobowiązana do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta. Zachęcamy również dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego.

Informacja o dodatku osłonowym

Informacja o dodatku osłonowym

DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2022r. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. Z 2022r., poz. 1) zostało wprowadzone wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego, które realizowane jest przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11.

Informacje na temat dodatku osłonowego:

Infolinia Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Świadczeń Rodzinnych
+48 55 221 21 21 pomoc w dni robocze – poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach 7:30-15:30; wtorek w godzinach 7:30-16:30 oraz piątek w godzinach 7:30-14:30

Wniosek do pobrania:

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/67094

Wzór wypełnionego wniosku:

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/67091

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up