EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej koronawirusem do odwołania zawiesza się dyżury Członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z: Przewodniczącym Rady Januszem Nowickim pod numerem tel. 785 855 037 lub Sekretarzem Dariuszem Żugaj pod numerem tel. 733 188 786.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” informuje, że posiada wolne miejsca postojowe na parkingu niestrzeżonym, monitorowanym przy ulicy Leśmiana – Broniewskiego.

Chętnych do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr telefonu

55 648 38 00 (wew. 17).

KOMUNIKAT

Wobec znacznego wzrostu zachorowań w naszym mieście spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19 (koronawirusa), w trosce o Państwa zdrowie i życie oraz pracowników Spółdzielni z dniem 14 października zawieszamy do odwołania bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny: centrala 55 648 38 00, dział administracyjny 55 648 40 80, dział energetyczny 55 648 44 45 dział czynszów 798 811 642, dział mieszkaniowy 798 811 694, lub e-mailowy smnadjarem@elblag.com.pl. W przypadku konieczności osobistego odbioru dokumentów (sytuacje wyjątkowe!) prosimy o telefoniczne umówienie wizyty. Pisma do Spółdzielni prosimy pozostawiać w skrzynce przy wejściu głównym do budynku.

Ponadto informujemy, że dyżury Rady Nadzorczej sprawują Przewodniczący Rady Kazimierz Szypulewski tel. 509 421 811 oraz Członek Rady Dariusz Żugaj tel. 733 188 786.

Zarząd Spółdzielni

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Za miejsce publiczne w budynkach wielorodzinnych uznaje się części wspólne nieruchomości tj. klatki schodowe, piwnice, wózkownie, pralnie, suszarnie. Oznacza to, że usta i nos powinny zostać zasłonięte najpóźniej w momencie przekraczania progu mieszkania.

Prosimy o przestrzeganie tego obowiązku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up