EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” informuje, że od dnia 08.05.2023 r. rozpoczynają się prace związane z remontem płyt loggiowych oraz daszków nad loggiami  przy ul. Rydla 1 oraz Legionów 67, 69.

Roboty rozpoczną się od budynku ul. Legionów 69.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie płyt  loggiowych poprzez demontaż ewentualnych kwietników, anten, anten SAT, sznurów, osłon itp. !!!

Ewentualne pytania prosimy kierować na email a.rogala@smnadjarem.pl lub telefonicznie na nr 608108591.

Za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy.

Świadectwo efektywności energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest obowiązkowy dla każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu (dotyczy to nowo budowanych obiektów) oraz dla obiektów istniejących typu domy jednorodzinne, mieszkania …….. – kiedy chcemy je sprzedać lub wynająć.

Informujemy, że w myśl art. 16 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”, jako zarządca budynku nie może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej indywidualnych lokali.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” informuje, że od dnia 21.03.2023 r. rozpocznie się remont drogi na pierwszym odcinku wzdłuż budynku
ul. Leszczyńskiego  14-16 z odnogą do ul. Leszczyńskiego 20-24.

Ten odcinek zostanie całkowicie wyłączony z eksploatacji.

Prosimy o nie parkowanie aut od dnia 27.03.2023 r. wzdłuż tego odcinka.

Prosimy mieszkańców o przestrzeganie oznakowań firmy wykonującej remont.

Następny przewidywany do remontu odcinek ulicy będzie biegł wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 11-13.

Kolejny odcinek do remontu to odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 20-24 i ul. Leszczyńskiego 25-28.

Po ukończeniu wymienionych odcinków w dalszej kolejności zostanie wyremontowany odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 8-10, zakręt drogi oraz cały odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 5-7 do wyjazdu na ul. Legionów.

Odcinek przy budynku ul. Leszczyńskiego 29-31 będzie realizowany poza harmonogramem, a mieszkańcy bloku zostaną o terminie poinformowani poprzez wywieszenie ogłoszeń.

Za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up