EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Uwzględniając ograniczanie obostrzeń związanych z epidemią, a w związku z tym możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w tradycyjnej formie odwołujemy Walne Zgromadzenie Członków zaplanowane na dzień 21.06.2021r w siedzibie OZSK „JAR” przy ul. J. Tuwima 4.

Nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków zostanie Państwu podany po jego ustaleniu. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd Spółdzielni

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej koronawirusem do odwołania zawiesza się dyżury Członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z: Przewodniczącym Rady Januszem Nowickim pod numerem tel. 785 855 037 lub Sekretarzem Dariuszem Żugaj pod numerem tel. 733 188 786.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” informuje, że posiada wolne miejsca postojowe na parkingu niestrzeżonym, monitorowanym przy ulicy Leśmiana – Broniewskiego.

Chętnych do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr telefonu

55 648 38 00 (wew. 17).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up