ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Uwzględniając ograniczanie obostrzeń związanych z epidemią, a w związku z tym możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w tradycyjnej formie odwołujemy Walne Zgromadzenie Członków zaplanowane na dzień 21.06.2021r w siedzibie OZSK...
Scroll Up