Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”

Janusza Korczaka 29,
82-300 Elbląg

Mail: smnadjarem@elblag.com.pl
Mail: zarzad@smnadjarem.pl
Mail: rada@smnadjarem.pl

Informujemy, że biuro Spółdzielni jest czynne:
poniedziałek: 7.00-16.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek 7.00-14,00

Ważne telefony

Centrala: 55 648 38 00
Administracja: 55 648 40 80
Dział Energetyczny: 55 648 44 45
OZSK: 55 648 39 69

Oficer Dyżurny Policji: 47 7341555,

47 7341550

Dzielnicowy Policja: 887 876 162,

47 734 15 26

Komenda Miejska Policji: 47 73 415 00

Pogotowie Ratunkowe: 999

Pogotowie Policji: 997

Straż Pożarna: 998
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Wodociągowe: 994

Uzyskiwanie danych drogą telefoniczną

Od dnia 1 sierpnia 2018r. w celu uzyskania drogą telefoniczną informacji związanych z Państwa lokalem mieszkalnym (m.in. stanu konta, ewentualnego zadłużenia), należy powoływać się na numer ewidencyjny, który umieszczony jest na pierwszej stronie każdego powiadomienia o wymiarze opłat oraz w rozliczeniach mediów bezpośrednio nad nazwiskiem. Powyższe podyktowane jest wymogiem nałożonym przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem"

Janusza Korczaka 29
82-300 Elbląg

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up