Walne Zgromadzenie 27-28.VI.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD JAREM” w Elblągu Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące ograniczenia w tym okresie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w trosce o...
Scroll Up