• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ogłoszenia

22/05/2019 - 07:19

L.dz. DO/2272 /2019

Z A W I A D O M I E N I E

O   WALNYM   ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „NAD JAREM”  w  Elblągu

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu działając na podstawie § 34 Statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019r. - piątek w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy J. Korczaka 34 w Elblągu.

 

Planowane rozpoczęcie obrad – godz. 17:00.

 

Informujemy, że zgodnie  z art. 83 ust.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,członek Spółdzielni może czynnie brać udział  w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą przybyć w charakterze obserwatora.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami Statutu.

 

Porządek  obrad  Walnego  Zgromadzenia:

1.    Otwarcie  Walnego Zgromadzenia  oraz  stwierdzenie  prawidłowości  jego zwołania.

2.    Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.    Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie

4.    Wybór  Prezydium  Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza).

5.    Przyjęcie  porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.

6.    Wybór  Komisji:

a)      mandatowo-skrutacyjnej,

b)      wyborczej,

c)      wnioskowej.

7.    Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej oraz składanie wniosków do Komisji Wnioskowej.

8.    Przyjęcie protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2014 – 2016, omówienie wniosków  i podjęcie uchwały.

9.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 oraz realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25.05.2018r.

10.    Prezentacja kandydatów i wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji wyborczej).

11.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.

12.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

13.    Podjęcie uchwał w sprawie:

     13.1  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,

     13.2  rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2018 roku,

     13.3  przeznaczenia środków funduszu zasobowego,

     13.4  zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2018 rok,

     13.5  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,

            13.6  udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

            13.7  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

14.    Ogłoszenie wyniku wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej) oraz podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2019 - 2022 .

15.    Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

16.    Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.

17.    Zamknięcie obrad.                                                                       

Zarząd SM „Nad Jarem”  w Elblągu

     Elbląg, dnia 14.05.2019r.

 

 P O U C Z E N I E

 

            Zgodnie z § 35 ust. 2. Statutu Spółdzielni - Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi za 2018 rok (w tym ze  sprawozdaniami: Zarządu, Rady Nadzorczej,  protokołami z: Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.05.2018r. i 1.03.2019r., z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r., z lustracji pełnej Spółdzielni w latach 2014 - 2016 oraz projektami uchwał), które będą:

·        wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w  pokoju nr 19 od dnia 17 maja 2019r.  w godz. pracy Spółdzielni tj. w  poniedziałki od godz. 9:00  do godz.16:30, w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 14:00,

·       umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni - www.smnadjarem.pl

Prosimy:

·      o zabranie dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności,

·      przedstawicieli ustawowych lub kuratorów reprezentujących członków będących osobami małoletnimi lub osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnych –o zabranie ważnych  zaświadczeń,

·      pełnomocników osób prawnych  będących członkami Spółdzielnio zabranie ważnych pełnomocnictw.    

Informujemy, że zgodnie  z zapisami § 35 ust. 4 Statutu Spółdzielni- na wniosek członka Spółdzielni, Zarząd zobowiązany jest wydać nieodpłatnie na piśmie w terminie 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia następujące dokumenty:

1.    sprawozdanie Zarządu,

2.    sprawozdanie Rady Nadzorczej,

3.    projekty uchwał.

Wypis ze Statutu Spółdzielni dotyczący zasad prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia będzie udostępniony przed rozpoczęciem obrad.

17/05/2019 - 11:37

W załączeniu przekazujemy Państwu harmonogram odczytów podzielników ciepła firmy ista Polska w 2019 roku.

22/02/2019 - 11:16
12/02/2019 - 14:14

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu działając na podstawie § 34 Statutu Spółdzielni zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019r. - piątek w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy J. Korczaka 34 w Elblągu.

Planowane rozpoczęcie obrad – godz. 17:00.

Informujemy, że zgodnie  z art. 83 ust.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,członek Spółdzielni może czynnie brać udział  w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Inne osoby mogą przybyć w charakterze obserwatora.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami Statutu.

14/01/2019 - 16:03

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" w Elblągu przy ul. Korczaka 29 dysponuje wolnym lokalem  użytkowym położonym w  piwnicy pawilonu przy

ulicy Ogólnej 61a  o pow. 118,20 m2  w ciągu lokali handlowo-usługowych (zakład krawiecki, agencja finansowa, apteka, biblioteka).

Lokal nadaje się do prowadzenia praktycznie każdej działalności  gospodarczej. Istnieje możliwość adaptacji lokalu do charakteru prowadzonej działalności.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. 55 648-40-80.

27/11/2018 - 08:32
02/01/2018 - 15:25

Każdy z nas ma wpływ na porządek w naszym najbliższym otoczeniu, dlatego trzymajmy się zasad poprawnej segregacji odpadów.

M A K U L A T U R A

papier, czasopisma, ulotki, książki, gazetki reklamowe, katalogi, opakowania tekturowe, kartony, tektura falista (niezatłuszczone, suche, po usunięciu elementów metalowych, lakierowanych okładek i tworzyw sztucznych).

P L A S T I K,  METALE,  KARTONIKI

zgniecione i puste butelki po napojach i chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki (korki), metale, kapsle, kartoniki po żywności płynnej np. mleku, aluminiowe i stalowe puszki po napojach i konserwach, worki, reklamówki, inne opakowania z plastiku,

S Z K Ł O

wszystkie kolory butelek ze szkła po napojach oraz szklane słoiki ( bez nakrętek, kapsli, zacisków, gumowych uszczelek): nie wrzucamy szklanek, szyb, porcelany, szkła żaroodpornego,

B  I O O D P A D Y

roślinne odpady organiczne z gospodarstwa domowego i ogrodu, resztki żywności ( bez mięsa i kości), suchy chleb, obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, łupiny, fusy, liście, kwiaty, gałęzie, skoszona trawa, resztki roślin

Jeżeli masz wątpliwości wrzuć do odpadów zmieszanych.