Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” informuje, że od dnia 21.03.2023 r. rozpocznie się remont drogi na pierwszym odcinku wzdłuż budynku
ul. Leszczyńskiego  14-16 z odnogą do ul. Leszczyńskiego 20-24.

Ten odcinek zostanie całkowicie wyłączony z eksploatacji.

Prosimy o nie parkowanie aut od dnia 27.03.2023 r. wzdłuż tego odcinka.

Prosimy mieszkańców o przestrzeganie oznakowań firmy wykonującej remont.

Następny przewidywany do remontu odcinek ulicy będzie biegł wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 11-13.

Kolejny odcinek do remontu to odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 20-24 i ul. Leszczyńskiego 25-28.

Po ukończeniu wymienionych odcinków w dalszej kolejności zostanie wyremontowany odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 8-10, zakręt drogi oraz cały odcinek wzdłuż budynku ul. Leszczyńskiego 5-7 do wyjazdu na ul. Legionów.

Odcinek przy budynku ul. Leszczyńskiego 29-31 będzie realizowany poza harmonogramem, a mieszkańcy bloku zostaną o terminie poinformowani poprzez wywieszenie ogłoszeń.

Za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy.

Scroll Up