DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2022r. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. Z 2022r., poz. 1) zostało wprowadzone wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego, które realizowane jest przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11.

Informacje na temat dodatku osłonowego:

Infolinia Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Świadczeń Rodzinnych
+48 55 221 21 21 pomoc w dni robocze – poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach 7:30-15:30; wtorek w godzinach 7:30-16:30 oraz piątek w godzinach 7:30-14:30

Wniosek do pobrania:

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/67094

Wzór wypełnionego wniosku:

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/67091
Scroll Up