Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest obowiązkowy dla każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu (dotyczy to nowo budowanych obiektów) oraz dla obiektów istniejących typu domy jednorodzinne, mieszkania …….. – kiedy chcemy je sprzedać lub wynająć.

Informujemy, że w myśl art. 16 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”, jako zarządca budynku nie może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej indywidualnych lokali.

Scroll Up