Remont wewnętrznej drogi osiedlowej SM „Nad Jarem” przy ul. Ogólna – Legionów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w dniu 18.03 bieżącego roku  rozpocznie zadanie: „Remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Ogólna – Legionów. Zakres prac budowlanych obejmuje:

  • przeniesienie altanki na pojemniki na odpady komunalne we wskazane miejsce na okres prowadzenia robot.
  • zerwanie i usuniecie  istniejących warstw bitumicznych wraz z ich utylizacją.
  • przełożenie istniejących nawierzchni z kostki na istniejących miejscach postojowych.
  • rozebranie krawężników ulicznych na ławach betonowych 717mb i ułożenie nowych krawężników ulicznych 675mb.
  • niezbędne  frezowania istniejącej podbudowy 10% powierzchni.
  • wzmocnienie podłoża geosiatkami i geowłókninami na 30% powierzchni.

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Ogólna – Legionów obejmuje pow.- 4.550m². Termin wykonania zadania strony ustaliły na dzień 30.09.2024r.

Wykonawcą remontu wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Ogólna – Legionów jest  firma: Usługi Brukarskie s.c.- Mariusz Stankiewicz & Krzysztof Kuźma  z siedzibą w Elblągu przy ulicy Łomżyńskiej  26.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” Informuje mieszkańców, że od dnia 18.03.2024r. rozpoczynają się w/w zadania. Remont rozpoczyna się na odcinku od elewacji wejściowej budynku przy        ul. Ogólnej 54 i dalej wzdłuż ul. Ogólnej 56 aż do wysokości szczytu budynku przy ul. Legionów 69. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów od dnia 18.03.2024r. wzdłuż tego odcinka. Parkowanie pojazdów winno się odbywać w innych dostępnych miejscach parkingowych na terenie osiedla.

Prosimy mieszkańców o przestrzeganie oznakowań roboczych firmy wykonującej remont drogi.

Za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy. O kolejnych etapach remontów i utrudnień z tym związanych będziemy informować na bieżąco.

Bezpośredni kontakt do działu wykonującego prace remontowo-budowlane – Dział Techniczny „SM Nad Jarem” telefon; 798 811 706.

Scroll Up