OZSK „Jar”

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

OZSK realizuje zadania w dziedzinie opiekuńczo – wychowawczej, kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, organizacji imprez oraz amatorskiej twórczości artystycznej.

OZSK prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami Statutu SM „Nad Jarem”.

Do zadań OZSK należy

  • udostępnianie i upowszechnianie wartości dóbr kultury,
  • stymulowanie rozwoju procesów twórczych, aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej,
  • pomoc w zrzeszaniu się mieszkańców w grupach, klubach, kołach i sekcjach zainteresowań,
  • ksztaltowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • organizowanie spektakli, wystaw, konkursów, treningów, odczytów,
  • organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowo – rekreacyjnych,świadczenie usług w zakresie najmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, zebrania i spotkania,
  • realizacja imprez zleconych,
  • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
OZSK Plan Zajęć

Osiedlowy Zespół Społeczno Kulturalny „Jar” ul. Tuwima 4 – zaprasza na zajęcia sekcji i klubów w ramach działalności  środowiskowej  – oferta 2019/20r.

30.09.2019r. – Piknik Rodzinny / A Nam Jest Szkoda Lata /

Program:

Ukulaj sobie truflę – godz. 16.30

Piórka z włóczki – godz. 16.30

Rozgrzewające herbatniki – godz. 17.30

Leśne lampiony – godz. 17.30

Teatr Magicznych Baniek / spektakl / – godz. 19.00

 

I. Zajęcia odpłatne

1. Aerobic I – wtorek, czwartek godz. 17.30 

    Aerobic II – wtorek godz, 18.30, środa godz. 17.30 

   Aerobic III – środa, czwartek godz. 18.30

3. Klub Seniora– czwartek, godz. 14.00 

4. Kawiarenka internetowa / gry, edukacja, czat / 

poniedziałek, godz. 8.00-20.00, wtorek-czwartek, godz. 8.00-20.00, piątek, godz. 8.00-16.00

 

II. Zajęcia nieodpłatne

1. Zajęcia taneczne  dla dzieci:

Rozpoczęcie zajęć 1.10.2019r.

Tańca Nowoczesnego , współczesnego z elementami baletu –  wtorek  godzina 16.45 –  grupa 6 – 8 lat.

Zumby Junior –  wtorek godzina 16.00 – grupa 8  – 16 lat .

2.Sekcja plastyczna:

 Grafika komputerowa – wtorek  godzina 14.00  / dorośli I grupa /

Sekcja Ceramiki – środa – , godz. 16.00 / dzieci /  Pierwsze zajęcia 2.10.2019r.

Sekcja Ceramiki – środa – , godz. 17.00  / dorośli /

– zajęcia ogólnoplastyczne

– zajecia z ceramiki, fusingu

3. Zajęcia w zakresie podstawowej obsługi komputera- środa, godz. 15.00- 16.00

4.  Klub Seniora- czwartek, godz. 14.00

– Gimnastyka                   –   środa, piątek godz. 10.00  / wymagane zmienne obuwie  /

– Gry towarzyskie            –   cwartek godz. 16.00 – 19.00

– Zajęcia komputerowe  –   piątek godz. 10.00

5. Chór „Jutrzenka”, Kabaret „naJARane”- poniedziałek, godz. 13.00- 15.00   

6. Zespół muzyczno wokalny „Marianki” – poniedziałek, godz. 11.00

7. Bilard / codziennie /

8. Gry klubowe, gry planszowe, telewizyjne- poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 -19.00

9. Ping Pong – poniedziałek- piątek w godzinach wolnych od zajęć sala Nr 1

/ wymagane własne paletki i piłeczki oraz obuwie sportowe /

10. Air Hockey / cymbergaj / – poniedziałek – czwartek   w godzinach 9.00 – 19.00, piątek w godzinach 9.00 – 16.00

 

III. Zajęcia inne

1. Świetlica Środowiskowa SSK „Jar” codziennie, godz. 15.00- 18.00 ( w piątki do 16.00).

2. Projekt „Aktywny Elbląg” – zajęcia Klubu Gospodyń Miejskich – środa, godz. 10.00

                                                   – zajęcia „Kreatywnej Pracowni” – poniedziałek, godz. 17.00

 

 

Szczegółowy plan dostępny w OZSK „Jar” , informacje, tel.: 55 648 39  69,  508184782 / tel. kontaktowy w trakcie wyjazdów i wycieczek /.

 

Ważne telefony

Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie: 801 120 002

Pomarańczowa linia dla rodziców pijących nastolatków : 22 654 40 41

Telefon antydepresyjny: 22 654 40 41

Zielona linia AIDS: 22 621 33 67

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie /Elbląg/: 55 255 00 01

Rzecznik osób starszych w Elblągu: 55 236 98 88

Pełnomocnik Prezydenta Elblaga ds. seniorów: 55 648 69 35

Zasady odpłatności za wynajem pomieszczeń w OZSK

Za wynajem pomieszczeń w OZSK  od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące stawki:

I. Dla członków spółdzielni i pracowników:

              1. Uroczystości rodzinne –             450,00 zł.           

              2. Uroczystości weselne –             700,00 zł.       

II Dla pozostałych osób:

              1. Uroczystości rodzinne –             650,00 zł. 

              2. Uroczystości weselne –             850,00 zł.

III Dla wszystkich wynajmujących osób:

              1. Zabawa Sylwestrowa – 1.500,00 zł. 

              2. Zabawa taneczna -650,00 zł .

              3. Kiermasze, prezentacje – 90,00 zł/godz. 

              4. Narady, spotkania, posiedzenia – 350,00 zł/godz. 

              5. Kursy – 50,00 zł/godz. 

              6. Spotkania grup hobbystycznych i artystycznych nie objętych zakresem działalności OZSK – 30,00 zł/godz. 

IV Wynajmy inne, długoterminowe:

             1. Wynajmy partnerskie – indywidualne negocjacje.

Wysokość kaucji – podlegającej zwrotowi – zabezpieczającej ewentualnie powstałe szkody podczas wynajmu – 400,00 zł. / w tym 100,00 zł. za niewłasciwe sprzątanie /

*Wszystkie ceny podane są brutto / z VAT /.

Stawki odpłatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach klubowych w OZSK

Z tytułu uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach klubowych w OZSK „JAR” obowiązują następujące stawki:

1. Klub Seniora – Członkowie Spółdzielni – 3,00 zł,

2. Aerobic – Członkowie Spółdzielni – 40,00 zł,

3. Internet – Członkowie Spółdzielni – 1,50 zł/godz. – 10,00 zł/karnet (10 godz.)

 W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby nie będące Członkami Spółdzielni, na podstawie indywidualnie zawartych umów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew.26, e-mail:m.korsak@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up