Wobec znacznego wzrostu zachorowań w naszym mieście spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19 (koronawirusa), w trosce o Państwa zdrowie i życie oraz pracowników Spółdzielni z dniem 14 października zawieszamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibie Spółdzielni.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny: centrala 55 648 38 00, dział administracyjny 55 648 40 80, dział energetyczny 55 648 44 45 lub e-mailowo smnadjarem@elblag.com.pl. W przypadku konieczności osobistego odbioru dokumentów (sytuacje wyjątkowe) prosimy o zasygnalizowanie swojej obecności dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do biura. Pisma do Spółdzielni prosimy pozostawiać w skrzynce przy wejściu głównym do budynku.

Ponadto informujemy, że poniedziałkowe dyżury Rady Nadzorczej sprawują Przewodniczący Rady Kazimierz Szypulewski tel. 509 421 811 oraz Członek Rady Dariusz Żugaj tel. 733 188 786.

Zarząd Spółdzielni

Scroll Up