Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD JAREM” w Elblągu informuje, iż posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia przy ul. Ogólnej 61/1.

Wszelkie informacje związane z lokalem można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: 556484080

Scroll Up