Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych osoby o niskich dochodach mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysluguje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającyin w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielorn samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszqcym wydatki związane z jego zajinowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zainienny albo najem socjalny lokalu.

Informuiemy, że kryterium dochodowe uleglo zwiększeniu. W związku z powyższym od dnia 9 lutego 2024 kryterium

dochodowe do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • 2.826,19 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 2.146,64 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym.

Kryterium metrażowe

 • 45.5 m2 dla jednej osoby,
  • 52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • 58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,
  • 71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,
  • 84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,
  • 91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5m2.

Scroll Up