Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu oświadcza, że w Protokole z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.05.2018r dostrzeżono błąd polegający na wpisaniu 58 Członków Spółdzielni uczestniczących w Zgromadzeniu zamiast 51 Członków Powyższe sprostowanie dołączono do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.05.2018r i umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni.

Scroll Up