Pełną parą idą prace związane z przebudową dróg wewnętrznych na Osiedlu „Nad Jarem”. „Metamorfozie” aktualnie poddawany jest odcinek o długości około 200 metrów ulicy Legionów 61 -59, co z pewnością poprawi komfort poruszania się mieszkańców. W trakcie prac zwiększono ilość miejsc parkingowych  , w miejsce asfaltu ułożono w 72 % kostki polbruku. Renowacji poddawane są też pobocza drogi i skarpy. Wykonawcą remontu jest firma Usługi Brukarskie M. Stankiewicz i K. Kużma.  Następnie prace  przeniosą się na odcinek ul. Legionów 63 – 65. Częściowo wykonane roboty odebrał Prezes Jarosław Marcinkiewicz. Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość dla wykonującej prace firmy  i cierpliwość  na odcinku aktualnie realizowanym.

Scroll Up