• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Zasady odpłatności za wynajem pomieszczeń w OZSK

Za wynajem pomieszczeń w OZSK  od dnia 10 stycznia 2017 roku obowiązują następujące stawki:

I. Dla członków spółdzielni i pracowników:

              1. Uroczystości rodzinne -             344,40 zł.        / imprezy dziecięce  jak roczek , chrzciny, itp. /   

              2. Uroczystości weselne -             590,40 zł. 

              3. Uroczystości rodzinne -             430,50 zł       / imprezy urodzinowe, rocznicowe, rodzinne itp. /

II Dla pozostałych osób:

              1. Uroczystości rodzinne -             516,60 zł. 

              2. Uroczystości weselne -             725,70 zł.

III Dla wszystkich wynajmujących osób:

              1. Zabawa Sylwestrowa - 1.377,60 zł. 

              2. Zabawa taneczna - 430,50 zł .

              3. Kiermasze, prezentacje - 79,95 zł/godz. 

              4. Narady, spotkania, posiedzenia - 270,60-zł/godz. 

              5. Kursy - 27,06 zł/godz. 

              6. Spotkania grup hobbystycznych i artystycznych nie objętych zakresem działalności OZSK - 27,06 zł/godz. 

IV Wynajmy inne, długoterminowe:

             1. Wynajmy partnerskie - indywidualne negocjacje.

Wysokość kaucji – podlegającej zwrotowi - zabezpieczającej ewentualnie powstałe szkody podczas wynajmu - 400,00.zł. / w tym 100,00 zł. za niewłasciwe sprzątanie /

*Wszystkie ceny podane są brutto / z VAT /.