• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Zasady odpłatności za wynajem pomieszczeń w OZSK

Za wynajem pomieszczeń w OZSK  od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące stawki:

I. Dla członków spółdzielni i pracowników:

              1. Uroczystości rodzinne -             450,00 zł.           

              2. Uroczystości weselne -             700,00 zł.       

II Dla pozostałych osób:

              1. Uroczystości rodzinne -             650,00 zł. 

              2. Uroczystości weselne -             850,00 zł.

III Dla wszystkich wynajmujących osób:

              1. Zabawa Sylwestrowa - 1.500,00 zł. 

              2. Zabawa taneczna -650,00 zł .

              3. Kiermasze, prezentacje - 90,00 zł/godz. 

              4. Narady, spotkania, posiedzenia - 350,00 zł/godz. 

              5. Kursy - 50,00 zł/godz. 

              6. Spotkania grup hobbystycznych i artystycznych nie objętych zakresem działalności OZSK - 30,00 zł/godz. 

IV Wynajmy inne, długoterminowe:

             1. Wynajmy partnerskie - indywidualne negocjacje.

Wysokość kaucji – podlegającej zwrotowi - zabezpieczającej ewentualnie powstałe szkody podczas wynajmu - 400,00 zł. / w tym 100,00 zł. za niewłasciwe sprzątanie /

*Wszystkie ceny podane są brutto / z VAT /.