• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Regulaminy

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i Użytkowników w zakresie napraw lokali.

ZałącznikWielkość
Regulamin porządku 2 uchwalony na PRN w dniu 28.04.2011.pdf108.31 KB
Regulamin przyjmowania w poczet członków- 22.04.2009.pdf275.5 KB
Regulamin działalności społeczno- kulturalnej.pdf111.89 KB
Aneks do Regulaminu przeprowadzania przetargów.pdf2.65 MB
Regulamin na nabycie odrębnej własn.lok_.mieszkalnego.pdf136.59 KB
Regulamin w sprawie zasad montażu, eksploatacji i legalizacji indywidualnych wodomierzy.pdf3.63 MB
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby ogrzewania oraz podgrzania wody do mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" w Elblągu..pdf199.48 KB
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.pdf240.41 KB
Regulamin w sprawie wnoszenia opłat za używanie lokali mieszkalnych naliczanych od ilości osób zamieszkałych w tych lokalach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem w Elblągu..pdf144.91 KB
Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i Użytkowników w zakresie napraw lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Jarem.pdf119.42 KB
Oświadczenie o ilości osób.pdf1006.35 KB
Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity 06.2017r..pdf206.2 KB
Regulamin przetargu na dostawy materiałów i roboty budowlane - tekst jednolity.pdf6.64 MB
Regulamin na przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych - tekst jednolity.pdf3.75 MB
Regulamin EBOK.pdf1.43 MB