• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

W dniu 10 czerwca 2019 roku o godz.1630 na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytułowała się Rada Nadzorcza w następujący sposób:

PRZEWODNICZĄCY - KAZIMIERZ SZYPULEWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY - GRZEGORZ SZAFIROWICZ

SEKRETARZ - JANUSZ NOWICKI

Zgodnie z Regulaminem członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących Komisjach:

KOMISJA  INWESTYCYJNA  I  GOSPODARKI ZASOBAMI  MIESZKANIOWYMI:

1.- GRZEGORZ SZAFIROWICZ - przewodniczący

2. -TERESA KOWAL- członek

3.- ANDRZEJ WIŚNIEWSKI - członek

4. - DARIUSZ ŻUGAJ - członek

KOMISJA CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA:

1. - WOJCIECH LASKOWSKI - przewodniczący

2. -MAGDALENA HOSPODAR - DUSZYŃSKA - członek

3. - TOMASZ SZCZEPANIK  - członek

KOMISJA REWIZYJNA:

1. - KRYSTYNA ADAMCZAK - przewodnicząca

2. - BARBARA KUŚNIEWSKA - członek

3. - JANUSZ NOWICKI - członek

4. - KAZIMIERZ SZYPULEWSKI - członek.

          Informujemy, że w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godz. 16-17 członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury, podczas których przyjmują opinie, wnioski i skargi od mieszkańców Spółdzielni.             

           W obecnej kadencji posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w:

2019 r: 10.06; 4.07;

Najbliższe Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na dzień  : 29  sierpnia