• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

W dniu 16 czerwca 2016 roku o godz.17 na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytułowała się Rada Nadzorcza w następujący sposób:

PRZEWODNICZĄCY - LESZEK SOBCZYŃSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY - KAZIMIERZ SZYPULEWSKI

SEKRETARZ - MAGDALENA STAROŃ

Zgodnie z Regulaminem członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących Komisjach:

KOMISJA  INWESTYCYJNA  I  GOSPODARKI ZASOBAMI  MIESZKANIOWYMI:

1.- GRZEGORZ SZAFIROWICZ - przewodniczący

2. -TERESA KOWAL- członek

3.- WALDEMAR TATARSKI (mandat wygasł w X. 2018r.)

4. - SEBASTIAN JĘDRZEJEWSKI - członek

KOMISJA CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA:

1. - WOJCIECH LASKOWSKI - przewodniczący

2. - LESZEK SOBCZYŃSKI - członek

3. - MAGDALENA HOSPODAR-DUSZYŃSKA  - członek

KOMISJA REWIZYJNA:

1. - KRYSTYNA ADAMCZAK - przewodnicząca

2. - BARBARA KUŚNIEWSKA - członek

3. - MAGDALENA STAROŃ - członek

4. - KAZIMIERZ SZYPULEWSKI - członek.

          Informujemy, że w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godz. 16-17 członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury, podczas których przyjmują opinie, wnioski i skargi od mieszkańców Spółdzielni.             

           W obecnej kadencji posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w:

2017 r : 19.01; 23.02; 30.03; 26.04;25.05; 22.06; 31.07;31.08; 28.09;26.10;30.11;18.12.

2018 r: 18.01; 20.02; 22.03; 26.04; 30.05; 21.06; 26.07; 20.08; 27.09; 25.10; 29.11; 20.12;

2019 r:  17.01;21.02; 28.03; 26.04

Najbliższe Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na dzień  27 maja.