Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ''Nad Jarem'' z 13.06.2014r