Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19.06.2015r.