Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2014 rok