Podstawy Prawne

            Obsługę prawną spraw członkowsko-mieszkaniowych Członków naszej Spółdzielni prowadzi radca prawny  w poniedziałki w godzinach 14-15 oraz środy 10-14 po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr 55 648 38 00 wewnętrzny 19

 

 

W zwiazku z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego informujemy, że odsetki z tytułu opóźnienia we wniesieniu opłaty za używanie lokali naliczają się automatycznie w wysokości ustawowej, zgodnie z postanowieniami Statutu i nie podlegają umorzeniu.

Zgodnie z założeniami Systemu w przypadku, gdy na konto Spółdzielni wpłynie opłata do ostatniego dnia miesiąca za który przypada odsetki nie naliczą się.

           Przypominamy , że opłaty należy wnosić z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Informacje dla Użytkowników lokali o wysokości naliczonych odsetek będą przesyłane w przypadku, gdy ich wysokość przekroczy kwotę 10zł.