Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków 01.06.2012