Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.