Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 7.10.2011