Witamy na stronie SM Nad Jarem!


Informujemy, że biuro Spółdzielni jest czynne w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, a w pozostałe dni tygodnia (wtorek-piątek) w godz. 7.00-15.00.

 

 

 


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ( Dz.U. z 2018 r. poz.1000) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ulicy Korczaka 29, 82-300 Elbląg, REGON: 000981200 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.
Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art.15 RODO.
Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję, że znaleźliście Państwo niezbędne informacje z zakresu działania Spółdzielni. Swoje pytania, wątpliwości i opinie prosimy kierować na kontakt

 

Informujemy Państwa o uruchomieniu usługi EBOK. Aby z niej skorzystać należy w siedzibie Spółdzielni pobrać login dostępu i kliknąć na nst. link EBOK. Regulamin korzystania z usługi znajduje się w folderze Podstawy prawne (ostatnia zakładka po prawej stronie).