Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10.06.2010r.