slider

  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Historia

W dniu 17 czerwca 1982 roku Sąd Rejonowy w Elblągu dokonał rejestracji Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem".

Położenie

Tereny administrowane przez Spółdzielnię położone są w północnej części naszego miasta. Jest ona atrakcyjna ze względu na niską zabudowę, dużo wolnej przestrzeni dobre skomunikowanie z pozostałą częścią miasta.

Zasoby

Zasoby nasze stanowi 3100 lokali mieszkalnych w mieście Elblągu o łącznej powierzchni 164 422,26 m2, które zlokalizowane są w 91 budynkach mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości i pawilonie handlowo-usługowym. Posiadamy także 4 lokale mieszkalne o obniżonym standardzie w Nadbrzeżu o łącznej powierzchni 108 m2.

Mieszkańcy

Na dzień 31.12.2018 roku w naszych zasobach zgłoszonych do opłat było 6339 osób. To o 7 osób mniej niż na koniec 2017 roku.

Uwłaszczenia

Status prawny lokali administrowanych przez Spółdzielnię na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

  • 1838 lokale (59% zasobów) - odrębna własność
  • 1135 lokali (37% zasobów) - spółdzielcze własnościowe
  • 127 lokali (4% zasobów) - lokatorskie i najem

OZSK

Osiedlowy Zespół Społeczno – Kulturalny „Jar” realizuje zadania statutowe w zakresie kultury, sportu     i rekreacji na rzecz członków Spółdzielni   i ich rodzin. Siedziba OZSK znajduje się w wyodrębnionym pawilonie przy ul. J. Tuwima 4.