Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków 25.05.2018r