Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków 2.06.2017r