Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem" działa od 1982 roku.

Powierzchnia gruntów administrowanych przez Spółdzielnię wynosi 34,9268 ha.

Spółdzielnia administruje:

  • - 91 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 3091 mieszkań o powierzchni 164 216,78 m2,
  • - 5 lokalami mieszkalnymi w pawilonie usługowo-mieszkalnym o powierzchni 205,48 m2, uzyskanymi w drodze  adaptacji lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe,
  • - budynkiem mieszkalnym w Nadbrzeżu, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne o powierzchni 108 m2, o obniżonym standardzie - z przeznaczeniem na najem,
  • - 8 pawilonami handlowo-usługowymi z 30 lokalami użytkowymi oraz
  • - 30 garażami.