Od dnia 1 czerwca 2020 roku do odwołania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” wprowadza nowe zasady bezpośredniej obsługi interesantów/mieszkańców.

Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wizyta w Spółdzielni będzie odbywała się przy zachowaniu zalecanych wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta/mieszkańca, który wchodząc do budynku będzie zobowiązany do zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości. Interesant/mieszkaniec zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Spółdzielni koordynującego ruch interesantów/mieszkańców. Jeśli interesant/mieszkaniec będzie wykazywał ewidentne objawy choroby koordynator będzie miał prawo odmówić obsługi i poprosić o załatwienie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej bądź elektronicznej.

W celu załatwienia spraw pilnych nadal w pierwszej kolejności sugerujemy korzystanie z kanałów komunikacji telefonicznej
: 55 /648 38 00 lub elektronicznej: smnadjarem@elblag.com.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”

Scroll Up