• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Aktualności

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 1 marca 2019r. (piątek) o godzinie 17 oo w Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka 34 (stołówka) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem w Elblągu. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekt Uchwały i projekt Statutu znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA

                                                                                                                                  

      Poniżej prezentujemy projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Kodeks stanowi doprecyzowanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uwzględnia specyfikę spółdzielni mieszkaniowych wynikającą  z ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze.

Zwracamy się z prośbą do Członków naszej Spółdzielni oraz właścicieli niebędących Członkami Spółdzielni o zgłaszanie uwag do projektu Kodeksu do  dnia 31.12.2018r. 

Informujemy, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Korczaka 29 (parter) oraz OZSK "Jar" przy ul. J. Tuwima 4 zostały ustawione tuby na zużyte baterie typu komunalnego.

Od dnia 1 sierpnia 2018r. w celu uzyskania drogą telefoniczną informacji związanych z Państwa lokalem mieszkalnym (m.in. stanu konta, ewentualnego zadłużenia), należy powoływać się na numer ewidencyjny, który umieszczony jest na pierwszej stronie rozliczenia bezpośrednio nad nazwiskiem.

Powyższe podyktowane jest wymogiem nałożonym przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 

                                                                                                                                                    Zarząd  Spółdzielni 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 2 szt. drzew ( świerki) rosnących od strony wejścia do budynku przy ulicy P. Kłoczowskiego 27 – 29.

 

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańca przedmiotowego budynku.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 06.04.2018 r. do SM „Nad Jarem”

ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 02.03.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew ( świerk, modrzew, sosna) rosnących od strony balkonów do budynku przy ulicy P.Kłoczowskiego 1 - 4 .

 

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańca przedmiotowego budynku.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 06.04.2018 r. do SM „Nad Jarem”

ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 02.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że dostęp do usługi EBOK został przywrócony.

ROŚ.6131.49.2017.NŚ                                                                                                                     Elbląg, dnia 12.04.2017r.

 

 

 

 

                                                                                     OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Elbląg na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. Poz. 23 ze zm.) w związku z art.83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” ul. Janusza Korczaka 29, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 70/53, obręb 4.

 

 

Informuję, że w dniu 08.05.2017 r. o godz. 14.30 [poniedziałek) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny w terenie przy udziale stron, w celu wydania protokołu z oględzin wnioskowanych drzew.

 

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Jolanta Warzecha

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu,

 • na BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu,

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”.

Szanowni Mieszkańcy otrzymaliście Państwo informacje na temat ilości osòb zgłoszonych do opłat w poszczegòlnych lokalach mieszkalnych, w zamieszkiwanej przez Was klatce schodowej. Prosimy o sprawdzenie czy zgłoszona w Spòłdzielni liczba osòb jest zgodna ze stanem faktycznym i zgłaszanie ewentualnych rozbieżności.

Ponadto informujemy, że po prawej stronie ekranu w zakładce Podstawy Prawne - Regulaminy umieściliśmy niezbędne druki dokumentów do pobrania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 1 szt. drzewa (świerka) rosnącego od strony balkonów budynku przy ulicy J. Korczaka 5-8.

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańców budynku (6-ciu osób).

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 07.04.2017 r. do SM „Nad Jarem”
ul. Korczaka 29.

Elbląg, dnia 06.03.2017 r.