• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dostęp do usługi EBOK został przywrócony.

ROŚ.6131.49.2017.NŚ                                                                                                                     Elbląg, dnia 12.04.2017r.

 

 

 

 

                                                                                     OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Elbląg na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. Poz. 23 ze zm.) w związku z art.83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” ul. Janusza Korczaka 29, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 70/53, obręb 4.

 

 

Informuję, że w dniu 08.05.2017 r. o godz. 14.30 [poniedziałek) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny w terenie przy udziale stron, w celu wydania protokołu z oględzin wnioskowanych drzew.

 

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Jolanta Warzecha

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu,

 • na BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu,

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”.

Szanowni Mieszkańcy otrzymaliście Państwo informacje na temat ilości osòb zgłoszonych do opłat w poszczegòlnych lokalach mieszkalnych, w zamieszkiwanej przez Was klatce schodowej. Prosimy o sprawdzenie czy zgłoszona w Spòłdzielni liczba osòb jest zgodna ze stanem faktycznym i zgłaszanie ewentualnych rozbieżności.

Ponadto informujemy, że po prawej stronie ekranu w zakładce Podstawy Prawne - Regulaminy umieściliśmy niezbędne druki dokumentów do pobrania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 1 szt. drzewa (świerka) rosnącego od strony balkonów budynku przy ulicy J. Korczaka 5-8.

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańców budynku (6-ciu osób).

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 07.04.2017 r. do SM „Nad Jarem”
ul. Korczaka 29.

Elbląg, dnia 06.03.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew (świerki) rosnących od strony balkonów budynku przy ulicy J. Brzechwy 6-9.

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańca przedmiotowego budynku.

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 07.04.2017 r. do SM „Nad Jarem”
ul. Korczaka 29.

Elbląg, dnia 06.03.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 1 szt. świerka rosnącego po prawej stronie wejścia do klatki schodowej budynku przy ulicy J. Brzechwy 4.

 

Powyższe podyktowane jest ustnym zgłoszeniem mieszkańca przedmiotowego budynku.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 10.03.2017 r. do SM „Nad Jarem” ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 07.02.2017 r.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew (2 świerki i 1 modrzew) rosnących od strony balkonów budynku przy ulicy J.III.Sobieskiego 22-26.

 

Powyższe podyktowane jest pisemną prośbą mieszkańców przedmiotowego budynku.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 23.12.2016 r. do SM „Nad Jarem” ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 21.11.2016 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew (świerki) rosnących od strony wejścia do klatek schodowych budynku przy ulicy Ogólnej 52.

 

Powyższe podyktowane jest pisemną prośbą mieszkańców przedmiotowego budynku.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 23.12.2016 r. do SM „Nad Jarem” ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 21.11.2016 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew (2 lipy i 1 klon) rosnących na skarpie od strony balkonów budynku przy ulicy J. Korczaka 13.

 

Powyższe podyktowane jest planowaną rozbudową miejsc parkingowych przed budynkiem przy ulicy J. Korczaka 9-12.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 23.08.2016 r. do SM „Nad Jarem” ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

Elbląg, dnia 22.07.2016 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zamierza złożyć wniosek do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu o wyrażenie zgody na usunięcie 2 szt. drzew (klon i akacja) rosnących od strony balkonów budynku przy ul. Broniewskiego 31-35.

 

Powyższe podyktowane jest pisemnym zgłoszeniem mieszkańca z budynku przy ul. Broniewskiego 31.

 

Dokładniejszych informacji w przedmiotowym temacie udziela Administracja Spółdzielni tel. 55 648 40 80 lub pokój nr 7.

 

Uwagi w w/w zakresie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do 18.04.2016 r. do SM „Nad Jarem” ul. Korczaka 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląg, dnia 17.03.2016 r.